Select a page

Sudski tumači

Sudski tumači prvenstveno rade ovjerene prijevode, koji po svojoj definiciji jesu upravo prijevodi s ovjerom stalnoga sudskog tumača.

Najčešće se rade ovjereni prijevodi službenih dokumenata kao što su domovnice, putovnice, izvaci iz matice rođenih, izvaci iz matice umrlih, svjedodžbe, diplome, certifikati, izvodi iz sudskog registra, različite potvrde, ugovori i slično.

Za ovjerene prijevode iznimno je važna istovjetnost s izvornikom, koju stalni sudski tumač jamči svojom izjavom te ovjerava potpisom i pečatom.

Prijevod isprave (dokumenta) stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.

Ispod prijevoda stalni sudski tumač označava mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda te ga ovjerava svojim vlastoručnim potpisom i otiskom pečata ovlaštenog stalnoga sudskog tumača.

Ako je za prijevod propisana pristojba, ona se lijepi na prijevodu i poništava pečatom stalnoga sudskog tumača, a iznos se pristojbe na prijevodu posebno naznačava uz navođenje odgovarajućega tarifnog broja.

Ukoliko prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice ovjerenog prijevoda moraju biti označene rednim brojevima, a listovi, odnosno arci prošiveni te na kraju ovjereni pečatom stalnoga sudskog tumača.

Iako ovjereni prijevodi prema Pravilniku o sudskim tumačima ne moraju nužno sadržavati naslovnicu s pečatom i potpisom stalnoga sudskog tumača, mi ih radi preglednosti i funkcionalnosti radimo isključivo s uvezanom naslovnicom i praznom zadnjom stranicom na čijoj poleđini lijepimo naljepnicu s pečatom i potpisom sudskoga tumača, što se u praksi pokazalo vrlo korisnim.

Radimo ovjerene prijevode na sve europske te brojne svjetske jezike, kao i ovjerene prijevode s njih na hrvatski jezik. Također, po potrebi iznajmljujemo sudske tumače ako trebaju prisustvovati određenomu sudskom sporu, poslovnom sastanku, potpisivanju različitih ugovora ili slično.

Obratite nam se s povjerenjem!