Select a page

Prijevodi

Sve naše prijevode sa stranih kao i na strane jezike rade visokoobrazovani stručnjaci s višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom, profesori jezika s kojih i/ili na koje se prevodi, uz obvezno savjetovanje s izvornim govornicima. Pružamo usluge profesionalnog prevođenja s i na čak 56 jezika!

Uz one najčešće – engleski, njemački, francuski, talijanski, slovenski i španjolski – u našoj su ponudi svi europski te brojni svjetski i egzotični jezici.

Uza standardne, tekstualne (pisane) prijevode, u našoj su ponudi usmeno konferencijsko prevođenje (simultano i konsekutivno) te prijevodi s ovjerom stalnoga sudskog tumača, tzv. ovjereni prijevodi.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje podrazumijeva paralelno (istovremeno) usmeno, auditivno prevođenje s hrvatskoga na strani, odnosno sa stranoga na hrvatski jezik. Najčešće se simultano prevodi na većim skupovima (simpozijima i konferencijama) pred auditorijem te na različitim radijskim i televizijskim emisijama. U našoj je ponudi dvosmjerno simultano prevođenje sa svih 56 navedenih jezika te na njih.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje jest auditivno, usmeno prevođenje s hrvatskoga na strani, odnosno sa stranoga na hrvatski jezik, na način da se jedna ili više rečenica prevode nakon što ih govornik izgovori. Najčešće se konsekutivno prevodi na manjim skupovima (sastancima, seminarima, simpozijima i sl.). U našoj je ponudi dvosmjerno konsekutivno prevođenje sa svih 56 navedenih jezika te na njih.

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi jesu prijevodi s ovjerom stalnoga sudskog tumača. Najčešće se rade ovjereni prijevodi službenih dokumenata kao što su domovnice, putovnice, izvaci iz matice rođenih, izvaci iz matice umrlih, svjedodžbe, diplome, certifikati, izvodi iz sudskog registra, različite potvrde, ugovori i slično. Za ovjerene prijevode iznimno je važna istovjetnost s izvornikom, koju stalni sudski tumač jamči svojom izjavom te ovjerava potpisom i pečatom.

Radimo ovjerene prijevode na sve europske te brojne svjetske jezike, kao i ovjerene prijevode s njih na hrvatski jezik. Također, po potrebi iznajmljujemo sudske tumače ako trebaju prisustvovati određenomu sudskom sporu, poslovnom sastanku,  potpisivanju različitih ugovora ili slično.

Obratite nam se s povjerenjem!