Select a page

Prijevodi – francuski jezik

Sve naše prijevode tekstova s francuskoga kao i na francuski jezik rade visokoobrazovani stručnjaci – diplomirani romanisti, profesori francuskoga jezika i književnosti koji obvezno imaju najmanje 5 (pet) godina iskustva u poslovima prevođenja tematski najrazličitijih vrsta tekstova i najmanje 3 (tri) godine su boravili na francuskome govornom području. Neki od njih imaju i magisterij iz područja francuskoga jezika te položen ispit za stalnoga sudskog tumača za francuski jezik.

Upravo najmanje trogodišnji boravak u zemlji s francuskim kao govornim jezikom smatramo osnovom za vrhunsko usavršavanje ovoga jezika i to je uvjet koji svi naši prevoditelji za francuski jezik moraju zadovoljiti. U nekim slučajevima riječ je o prevoditeljima koji su osnovnu i/ili srednju školu završili na francuskome govornom području, dok su diplomski i/ili poslijediplomski studij francuskoga jezika završili na nekom od hrvatskih sveučilišta. Drugi su pak osnovnu i/ili srednju školu završili u Republici Hrvatskoj, dok su diplomski i/ili poslijediplomski studij francuskoga jezika završili na nekom od sveučilišta na francuskome govornom području. Ukoliko osnovnu i/ili srednju školu, diplomski i/ili poslijediplomski studij nemaju završen na francuskome govornom području, nužno su proveli najmanje 3 (tri) godine na francuskome govornom području kulturološki i konverzacijski usavršavajući jezik i usko se specijalizirajući za pojedina područja prevođenja.

Ovakvo zahtjevnim i rigoroznim kriterijima pri odabiru našega stručnoga kadra postigli smo ne samo to da su naši prevoditelji za francuski jezik iznimno kompetentni, nego i to da su svi naši prijevodi s francuskoga na hrvatski, kao i prijevodi s hrvatskoga na francuski jezik, iznimne kvalitete te zadovoljavaju najviše standarde struke.