Select a page

Lektura i korektura

Lektura koju radimo podrazumijeva vrlo detaljnu, opsežnu stilsku i jezičnu obradu teksta: uklanjanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa).

Korektura pak teksta odnosi se na uklanjanje slučajnih pogrešaka nastalih prilikom pisanja ili grafičke obrade teksta (lapsus calami), tzv. tipfelera.

Lekturu i korekturu tekstova u Editoru rade profesori predmetnoga jezika i književnosti, vrhunski stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u stilskoj lekturi i korekturi.

Lekturu tekstova na hrvatskome jeziku radimo pridržavajući se normi i pravila službenoga pravopisa Republike Hrvatske, no rabeći također brojnu drugu stručnu literaturu – jezične savjetnike, rječnike, uskospecijalizirane časopise i ranije pravopise. Za svaku lektorsku intervenciju u tekstu klijentu po potrebi možemo ponuditi stručno pojašnjenje te ga potkrijepiti relevantnom stručnom literaturom.

 

Zašto je lektura važna?

Poslovni dopisi, brošure, katalozi, posebice internetske stranice izravno i neizravno utječu na dojam koji gospodarski subjekti ostavljaju na svoje klijente, čitatelje, poslovne partnere i suradnike.

Stoga je iznimno važno predstaviti svoj rad i sebe u najboljemu mogućem izdanju, ne samo vješto i kvalitetno sročenim tekstovima, nego i savršeno pismenim, jezično (stilski, gramatički i pravopisno) besprijekornim tekstovima.

Kako bi se to postiglo, prijeko je potrebno obratiti se vrsnim lektorima, vrhunskim stručnjacima za željeni jezik koji će ih pažljivo pregledati te po potrebi korigirati sve dok ne postanu upravo takvi kako je gore navedeno – besprijekorni.

Editor.hr pruža usluge profesionalne stilske lekture tekstova na čak 56 svjetskih jezika, no najuže smo specijalizirani upravo za hrvatski jezik.

Za prijevode i tekstove namijenjene za tisak ili objavu na internetu svakako preporučujemo stilsku lekturu, čime postižemo najvišu moguću razinu pismenosti.

Studenti trajno imaju 25% popusta na stilsku lekturu diplomskih i seminarskih radova na hrvatskome jeziku!

 

 

Obratite nam se s povjerenjem!